Krigen mot narkotika er over. Narkotikaen vant. (Nils Christie og Kettil Bruun: Den gode fiende, 1986. Les den.) Stadig flere land velger å lette trykket mot stoffbrukerne. Pengene som politi, rettsvesen og fengselsvesen sparer, kan bedre brukes til forebygging av uansvarlig omgang med narkotika og til behandling av dem som havner i problemer med stoffer.
Artikler
INTRODUKSJON


Introduksjon

Denne hjemmesiden er opprettet for å samle argumenter og fakta til støtte for en mer realistisk narkotikapolitikk

DANSK NARKOPOLITIKK


København kjemper for hasjkafeer

Kommunen er lei av skiftende regjeringers avslag og vil i 2013 arrangere en konferanse om legalisering av hasj.


Fikk hjelp da festen var over

Den danske sykepleieren "Ida" havnet i massive problemer med hasj og kokain. Hun ville gjerne ha styr på det, men klarte det ikke selv. Så leste hun i avisen om Hasj- og kokainprosjektet. Kommunal Rapport 2009.


Danske sosionomer støtter heroinordning

Dansk Socialrådgiverforening går inn for legeordinert heroin. Men foreningen finner prosessen opp til konkretiseringen av lovgivningen alt for lettvint - som om politikerne sier: Nå har vi da gjort noe. Dermed bommer man på mange av dem ordningen var tiltenkt blant de aller svakeste. Fontene 2009.


Hvorfor er det ingen som spør oss?

Den danske Brugerforeningen for aktive Stofbrugere stiller seg undrende til at ingen har spurt dem, før en dansk heroinordning ble skrudd sammen. - Vi kunne ha fått verdens beste heroinordning, til inspirasjon for de åtte andre landene som praktiserer legeordinert heroin, sukker foreningens leder, Jørgen Kjær. Rus & Samfunn 2008


Da statsnarko ble borgerlig politikk i Danmark

Folketinget besluttet i 2007 en lov om legeordinert heroin i Danmark. Det skjedde etter en bemerkelsesverdig snuoperasjon i de borgerlige partiene. Heroinordningen ble først virkelighet i 2010. Rus & Samfunn 2008.


København vil ha hasjkafeer

Bystyret i København har med stort flertall besluttet at det ønsker å opprette hasjkafeer, for å få bukt med bandene som i flere år har ligget i krig om det attraktive markedet. Rus & Samfunn 2009.

NORGE


Rusomsorg på tvers

Stoffbrukerne i Fauske blir møtt av et fagmiljø som samarbeider på kryss og tvers og ikke hever moralske pekefingre. Kommunal Rapport 2010


Sykehjem for misbrukere

Stavanger har Norges første sykehjem for folk med misbruksproblemer, enten det gjelder alkohol eller stoffer. Kommunal Rapport 2009.


Vant kampen mot heroin


"Jens" ble narkoman, men har i mange år lyktes å klamre seg til arbeidsmarkedet. Etter å ha hentet Subutex i utlandet gjennom en årrekke, fikk han endelig hjelp hos fastlegen i 2008. Men solstrålehistorien fikk dessverre en brå slutt. I januar 2010 fikk han kontrabeskjed hos apoteket: Etter ordre ovenfra i systemet, kan apoteket ikke lenger innløse reseptene. Fagbladet 2009.


Kommunene må overta rusomsorgen

De store kommunene har allerede kompetansen på plass. Så må de mindre komme etter, mener legen Åshild Vivelid som har årelang erfaring med ruspasienter. Kommunal Rapport 2008

INTERNASJONALT


Norden i utakt

Sverige er det mest bakstreverske landet i Norden når det gjelder narkopolitikk. R&S 2010


Krigen fortsetter

Rapport fra FNs verdenstoppmøte om narkotika, Wien 2009. Rus.no 2009


Verden splittet om skadereduksjon

Skadereduksjon er "anti-liv", lød meldingen fra Vatikanet kort tid før toppmøtet i FNs narkotikaorgan i mars. 2009 Prestestyret i Iran mener derimot at narkotikapolitikken skal bygge på evidens og ikke er noe man skal blande religion inn i. Vatikanets holdning sprengte enigheten i EU om et felles utspill, der det nettopp var hensikten å få ordet skadereduksjon inn i FNs verdenserklæring om narkotika.
Rus & Samfunn 2009


Sosial nedsmelting truer

Mangel på rene sprøyter har ført til en alvorlig hiv-epidemi i Baltikum. Oppfølging på "Farlig spill med helse". R&S 2010


Farlig spill med helse

Stockholm-baserte ECAD, European Cities Against Drugs, har ført en tiårig kampanje for å hindre skadereduksjon i de baltiske landene. De burde fordømmes internasjonalt for dette, mener kritikere i Baltikum. R&S 2009


Lov og orden-forening vil legalisere narkotika

"Krigen mot narkotika" - erklært av president Nixon i 1970 - har vært 40 års voksende katastrofe, mener pensjonert narkobetjent: Den er helt uten positive resultater, men har i stedet forårsaket galopperende død og elendighet i et gigantisk kriminelt marked. R&S 2010


Portugal har verdens mest liberale narkopolitikk

Amerikansk rapport: Bare positive resultater av den portugisiske avkriminaliseringen av stoffer til eget bruk i 2001. Debutalderen er blitt høyere. Antallet overdoser er mer enn halvert. Hiv-smitten er minimert. Og folk er ikke lenger nervøse for å kontakte behandlingsapparatet. Rus & Samfunn 2009

 
[Copyright © 2010 Ole Martin Larsen]   Login