Krigen mot narkotika er over. Narkotikaen vant. (Nils Christie og Kettil Bruun: Den gode fiende, 1986. Les den.) Stadig flere land velger å lette trykket mot stoffbrukerne. Pengene som politi, rettsvesen og fengselsvesen sparer, kan bedre brukes til forebygging av uansvarlig omgang med narkotika og til behandling av dem som havner i problemer med stoffer.
Kontakt
Denne hjemmesiden skal ikke være et debattforum, men mitt lille, journalistiske bidrag til å samle fakta og argumenter for en annen narkopolitikk.

Send gjerne tips om gode links som er verd å vise til.

Om meg selv: Født i Bodø, 1954. Har gått gymnas og to år på folkehøyskole i henholdsvis Sverige og Danmark. Har jobbet som blant annet industriarbeider i Nord-Norge, lofotfisker, taktekker i Sverige og som lastebil- buss- og drosjesjåfør i Danmark, før jeg tok den danske journalistutdanningen i 1982-1986.

Frilansjournalist med base i Danmark 1987-2011, avbrutt av et ”studieopphold” i Norge i 2006-2007 for å skrive boka ”Mellom alle stoler”. Har dekket Danmark for Arbeiderbladet i 1987-1995, Aftenposten 1996-2005. I tillegg har jeg skrevet for en lang rekke norske og noen danske fagblad om alt mellom himmel og jord, fra arkitektur og samferdsel til arbeidsmarked og sosialpolitikk, fra finsk tango og dansk rock til finkultur og økonomisk kriminalitet. Reportasjereiser til bl.a. Mongolia, Haiti og en rekke europeiske land.

I løpet av årene er narkotikapolitikk blitt et journalistisk hjertebarn, i takt med at jeg har erkjent hvilken tragisk feiltakelse den nåværende nulltoleransepolitikken er.

Bor for tiden i Bodø

Jeg kan kontaktes på email: info@narkorealisme.com  Ole Martin Larsen
 
[Copyright © 2010 Ole Martin Larsen]   Login